Dạy trẻ tự kỷ cách chơi luân phiên

14:17:4818/06/2020

Rất nhiều trẻ tự kỷ thấy thật khó khăn để học cách chờ đợi, chia sẻ và luận phiên. Một trẻ có giao tiếp khó khăn thường không thể chấp nhận qui luật của sự luân phiên và chia sẻ.

Cha mẹ và thầy cô nên khuyến khích và phát triển các kỹ năng này ngay từ ban đầu để giúp trẻ hiểu về qui luật của sự luân phiên, lượt lời , đồng thời thúc đẩy các chuẩn mực tốt về hành vi

Các qui luật của sự luân phiên

1. Để bắt đầu hãy tiến hành sự luân phiên khi bạn ở một mình với trẻ. Sẽ khó hơn khi học cách luân phiên với quá nhiều bạn hoặc anh/chị em.

2. Để bảo đảm trẻ thực hiện luân phiên, hãy kiểm soát tình huống bằng cách vẫn cầm đồ dùng đang được sử dụng, hoặc chỉ mang ra những đồ dùng thật cần thiết cho quá trình học luân phiên.

3. Hãy làm mẫu cho trẻ về sự luân phiên thông qua các video, hình ảnh minh họa, hoặc chơi giả định với búp bê.

4. Hãy sử dụng ngôn ngữ nói, kết hợp với hành động để trẻ hiểu về sự luân phiên, ví dụ phiên của mẹ - mẹ đặt tay vào ngực mình, phiên của con - mẹ đặt nhẹ tay vào ngực con.

5. Nếu trẻ miễn cưỡng luân phiên, đừng vội ép trẻ, hãy để trẻ có 2 phiên trong khi mẹ có 1 phiên.

6. Nếu trẻ chưa sẵn sàng luân phiên hoặc không hợp tác hãy thu đồ chơi lại, chuyển sang hoạt động khác cho đến khi trẻ lấy lại sự bình tĩnh và sẵn sàng chơi luân phiên.

Sự luân phiên sớm

Bạn sẽ cần: 2 đồ chơi khác nhau, ví dụ: một cái trống lắc, một món đồ chơi chút chít.

Hãy đưa cho trẻ một món đồ chơi và hãy để trẻ chơi với vật đó trong chốc lát. Sau đó hãy tỏ ý muốn đưa cho trẻ món đồ chơi kia và hãy đưa nó cho trẻ nhưng chỉ khi trẻ đã đưa lại món đồ chơi đầu tiên, hoặt động này sẽ giúp trẻ học được các luân phiên đưa và nhận.

Xây dựng các bài học luân phiên mỗi ngày

Có nhiều cơ hội để khuyến khích trẻ chơi luân phiên thông qua các hoạt động hằng ngày, đặc biệt nếu trẻ có anh chị em. Ví dụ:

- Luân phiên khuấy bột làm bánh.

- Luân phiên ngồi trên xích đu

- Luân phiên đẩy xe đồ chơi.

- Luân phiên tưới cây bằng bình nước nhỏ.

- Luân phiên dán miếng nam châm lên cửa 

- Luân phiên bỏ đồng xu vào hộp

- Luân phiên ném bóng trong trò chơi bowling

Nguồn: Tài liệu Các kỹ năng giao tiếp sớm