Những nghiên cứu mới nhất cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ

Những nghiên cứu mới nhất cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ

Vào ngày 5/6/2013, hội thảo quốc tế 2013 về bệnh tự kỷ (ASD) của một tổ chức phi chính phủ “ICare4Autism” (tại trang chủ Autism Conference - Center for Autism Research & Education - ICare4autism.org hoặc trang youtube Icare4autism - Autism Research,...
Nhân Viên Copywriter

Nhân Viên Copywriter

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding  
Trẻ rối loạn phổ tự kỷ và những ảnh hưởng giao tiếp của trẻ

Trẻ rối loạn phổ tự kỷ và những ảnh hưởng giao tiếp của trẻ

Trẻ rối loạn phổ tự kỷ xử ký thông tin theo những cách khách nhau, khác với mọi người và có thể từ nhẹ tới nặng với những triệu chứng như hạn chế tương tác xã hội.