Rèn tập chung chú ý cho trẻ rối loạn phát triển

Rèn tập chung chú ý cho trẻ rối loạn phát triển

Tập trung chú ý ở trẻ quyết định phần nhiều chất lượng học tập ở trẻ. trẻ có thể tham gia cùng ngồi học, hợp tác với các bạn, trẻ chú ý đến lời cô hướng dẫn và thực hiện tốt yêu cầu của cô. Để có được những...
CÁC BÀI TẬP LUYỆN VẬN ĐỘNG BỘ MÁY PHÁT ÂM

CÁC BÀI TẬP LUYỆN VẬN ĐỘNG BỘ MÁY PHÁT ÂM

Luyện cơ quan phát âm: Luyện vận động bộ máy phát âm và các âm tiền ngôn ngữ cho trẻ ywuj kỷ và trẻ chậm nói góp phần quan trọng trong thành công dạy trẻ nói
TUYỂN SINH NĂM HỌC  2017 - 2018

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ninh 
Tổ chức khám sàng lọc miễn phí

Tổ chức khám sàng lọc miễn phí

THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH “ĐÁNH GIÁ, SÀNG LỌC SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CHO TRẺ EM TỪ 18 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI