Thông tin liên hệ

* là thông tin bắt buộc.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG NINH

QUANG NINH INCLUSIVE EDUCATION SUPPORT AND DEVELOPMENT CENTER

Địa chỉ : Km số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ( Sô 6,tổ 7 khu II phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.)

Gần đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh

Điện thoại : 02033 623 379

Di động : 0945 891068 - 0166 246 5189. 

Email: trungtamkhuyettatqn.@gmail.com