Giới thiệu về trung tâm

Theo thống kê mới nhất thì hiện nay tỉnh Quảng Ninh có khoảng hơn … trẻ khuyết tật bao gồm: trẻ khiếm thính, trẻ tự kỉ,trẻ khuyết tật trí tuệ… nhưng chỉ có khoảng 20% trong số đó được tham gia các dịch vụ học tập, chăm sóc sức khỏeTrẻ khuyết tật tuổi mầm non có thể phát triển và tham gia đầy đủ vào cuộc sống gia đình và cộng đồng của mình nếu được hỗ trợ và khích lệ đúng thời điểm, đúng phương pháp, cách thức của nhà giáo dục, kết hợp với sự phối hợp tích cực của cha mẹ trẻ và người chăm sóc để trẻ có được cơ hội phát triển tốt nhất. Việc phát hiện và can thiệp sớm tích cực cho trẻ khuyết tật từ 18 tháng đến 6 tuổi tại các cơ sở chuyên biệt có thể cải thiện nhiều kết quả về nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội, hành vi... giúp trẻ sớm đến trường hòa nhập và tham gia xã hội. Kết quả của can thiệp sớm là tiền đề và điều kiện tiên quyết đảm bảo sự thành công của giáo dục hòa nhập cho trẻ sau này. Đồng thời, can thiệp sớm trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non sẽ quyết định liệu trẻ có thể phát huy hết tiềm năng của mình hay trẻ cần hỗ trợ của giáo dục đặc biệt suốt đời. Đối với trẻ khuyết tật ở độ tuổi lớn hơn cơ hội được học nghề đã khó khăn, tìm được việc làm càng khó khăn hơn. Xin tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan với các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau trong Giáo dục Đặc biệt.

Thấu hiểu được khó khăn của trẻ và gia đình trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ - giáo dục – dạy nghề trẻ khuyết tật Quảng Ninh ra đời nhằm mục đích: Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập nhằm hỗ trợ các nhóm trẻ: tự kỉ, chậm nói, AD/HD, khuyết tật trí tuệ, trẻ khiếm thính và gia đình của trẻ; giúp trẻ vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm tới trường hoà nhập và tự lập trong cuộc sống. Đội ngũ giáo viên của trung tâm :Bao gồm các giáo viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng sư phạm giáo dục đặc biệt, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học,công tác xã hội, tâm lý . Các giáo viên này sẽ đóng vai trò là người trực tiếp tham gia dạy các tiết cá nhân và tiết nhóm cho trẻ.

Đội ngũ giáo viên của trung tâm :Bao gồm các giáo viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng sư phạm giáo dục đặc biệt, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học,công tác xã hội, tâm lý . Các giáo viên này sẽ đóng vai trò là người trực tiếp tham gia dạy các tiết cá nhân và tiết nhóm cho trẻ.

2. Mục tiêu Thấu hiểu được khó khăn của trẻ và gia đình trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ - giáo dục – dạy nghề trẻ khuyết tật Quảng Ninh ra đời nhằm mục đích: Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập nhằm hỗ trợ các nhóm trẻ: tự kỉ, chậm nói, AD/HD, khuyết tật lý . Các giáo viên này sẽ đóng vai trò là người trực tiếp tham gia dạy các tiết cá nhân và tiết nhóm cho 3. Chức năng, nhiệm vụ Thấu hiểu được khó khăn của trẻ và gia đình trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ - giáo dục – dạy nghề trẻ khuyết tật Quảng Ninh ra đời nhằm mục đích: Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập nhằm hỗ trợ các nhóm trẻ: tự kỉ, chậm nói