Đăng ký việc làm
Họ và Tên:(*)
Số điện thoại:(*)
Email:(*)
Địa chỉ:(*)
Nội dung:(*)
Đăng ký nhập học
Họ và Tên:(*)
Số điện thoại:(*)
Email:(*)
Địa chỉ:(*)
Nội dung:(*)
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUẢNG NINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUẢNG NINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Trung tâm Công tác xã hội - Phát triển cộng đồng Quảng Ninh trân trọng thông báo tới quí phụ huynh nội dung tuyển sinh năm học 2020 - 2021
TUYỂN SINH NĂM HỌC  2017 - 2018

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ninh 
Tổ chức khám sàng lọc miễn phí

Tổ chức khám sàng lọc miễn phí

THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH “ĐÁNH GIÁ, SÀNG LỌC SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CHO TRẺ EM TỪ 18 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI